Husbyggnation från grund till nycklar

About the client

Holsby Bygg AB är ett företag som tillhandahåller bygg- och renoveringstjänster vars motto är ”Husbyggnation från grund till nycklar”. Företaget är ett familjeföretag som värnar om professionalism. Ansvar, hållbarhet, flit, nyfikenhet. Kunden ville spegla de värderingar som identifierats genom att skapa en informationssida.

Om projekt

Kunden ville skapa en informationssida som skulle spegla de projekt och tjänster som tillhandahålls. Vi får även förtroendet att skriva texter på svenska och utföra SEO-optimering. Med dessa riktlinjer och mål sökte vi hela vägens informativitet, både i visuella lösningar och i skapandet av texter. Vi ville skapa en detaljerad men inte överbelastad information om webbplatsen som skulle vara extremt vänlig för en brådska för användaren. Vi strävar efter att forma den extremt tydliga webbplatsstrukturen, med särskild uppmärksamhet på textens och bildens dermis.

Hemsidedesign

Enkel, mysig, varm, oöverträffad färgdesign skapar och förstärker bilden av ett pålitligt, ansvarsfullt företag. Resultatet framhävs av Holsby Bygg ABs professionalism och är av intresse för företagets tjänster.

Besök hemsidan